Aanmelden

Aanmeldformulier

Veld met * is verplicht

(voorbeeld 23-12-1991)
Bijvoorbeeld A,B,C
Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van ZPC Twenhaarsveld om van mijn (post)bankrekening gelden af te schrijven wegens verschuldigde contributie /startlicentie /inschrijfgelden