Woord van de Voorzitter

Woordje van de voorzitter:

Voorzitterschap:

Tijdens de algemene Ledenvergadering van 23 maart j.l. heeft Johan Post zijn Voorzitterschap aan mij overdragen. Johan heeft de afgelopen 4 jaar het voorzitterschap van onze zwemclub naar volle tevredenheid vervuld. Namens de zwemclub willen wij hem daarom bedanken voor zijn inzet.
Ik ben dankbaar tijdens de ledenvergadering het vertrouwen gekregen te hebben om het stokje van Johan te mogen overnemen en beloof naast mijn taken als bouwer van de Twenhaarsveld website en het vinden van sponsoren, tevens met veel enthousiasme de rol van voorzitter in te vullen.
Taken Carl Dissevelt:

Bovendien heeft Carl Dissevelt van de zwemcommissie ook zijn taken neergelegd. Vanzelfsprekend zijn wij ook Carl zeer erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Een club bestaat uit vrijwilligers en met onze Carl hebben we veel bereikt. Wij zijn nog op zoek naar een opvolger voor Carl.
Secretaris:
Tevens is zwemclub ook nog op zoek naar een secretaris.

Plannen:

Voor het jaar 2017 hebben we verschillende plannen waar we met veel enthousiasme naar uitkijken. Het plan is om het clubhok op het buitenterrein van https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pharmacie/ zwembad Twenhaarsveld op te knappen zodat we een net clubhuis(je) met een nette keuken en prijzenkast krijgen. Inmiddels zijn hiervoor al meerdere ideeën geopperd.

51 jarig jubileum:

In 2017 bestaat de zwemclub 51 jaar en dat willen we natuurlijk groots vieren zoals dat bij ieder 51 jarig jubileum gebruikelijk is . Hiervoor zoeken wij nog enthousiaste leden met ideeën en mensen die bereid zijn te willen helpen.

Kascommissie:

Andre Hoeben heeft er inmiddels 2 jaar kascommissie op zitten. Aangezien deze verantwoordelijke taak volgens het reglement slechts 2 jaar door dezelfde persoon uitgevoerd mag worden, hebben we Andre er van kunnen overtuigen deze taak neer te leggen. Gelukkig heeft Marianne Ulfman zich bereid verklaard deze mooie taak over te nemen. We danken Andre voor zijn inzet en wensen Marianne veel succes met deze belangrijke taak.

Website:

Met betrekking tot online media zoeken wij nog mensen die willen ondersteunen in teksten schrijven voor de Social Media pagina en de website.

Tot slot:

Ik zal de rol van voorzitter graag op mij nemen en ga proberen het beste ervan te maken. Vanzelfsprekend zal ik nog een aantal zaken moeten leren maar hiervoor staat gelukkig een ervaren achterban standby, waar ik op terug kan vallen. Mochten jullie vragen hebben of opmerkingen, bel mij gerust op 0610095862

Dirk Heuvelman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *